logo

Повідомлення про виникнення особливої інформації: Прийняття рішення про виплату дивідендів

24 лютого 2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції»

Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ" (далі за текстом "Емітент")
 2. Код за ЄДРПОУ: 25636704
 3. Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Нагірна, буд.6/31, літ.А
 4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 461-93-73
 5. Електронна поштова адреса: info@unvc.com.ua
 6. Адреса веб-сайту (сторінки) в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.unvc.com.ua
 7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про виплату дивідендів

Текст повідомлення

19 лютого 2018 року за адресою: м.Київ, вул.Нагірна, буд. 6/31, літ.А відбулись Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції», на яких було прийнято рішення щодо виплати дивідендів: за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2017 рік направити на виплату дивідендів частину отриманого прибутку у сумі 1 912 500 (один мільйон дев’ятсот дванадцять тисяч п’ятсот) гривень у розмірі 17,00 грн на одну акцію. Таким чином, акціонеру Сапельніковій О.О. (власник 90 000 простих іменних акцій) сплатити дивіденди у сумі 1 530 000 грн, Семеновій І.Л. (власник 22 500 простих іменних акцій) сплатити 382 500 гривень. Дивіденди акціонерам виплатити у спосіб, дозволений законодавством України. Строк виплати дивідендів: не пізніше 6 (шести) місяців після закінчення звітного року, а саме: з 20.02.18 по 20.08.18 р.

Протокол Річних загальних зборів акціонерів № 70 від 19.02.2018р буде опублікований на сайті ПрАТ за адресою www.unvc.com.

Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова комісії з припинення

Жердєва С.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПрАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ"

22 вересня 2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції»

Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ" (далі за текстом "Емітент")
 2. Код за ЄДРПОУ: 25636704
 3. Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Нагірна, буд.6/31, літ.А
 4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 461-93-73
 5. Електронна поштова адреса: info@unvc.com.ua
 6. Адреса веб-сайту (сторінки) в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.unvc.com.ua
 7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента

Текст повідомлення

ПрАТ " Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції " повідомляє, що 20.09.2017 р. Загальними зборами акціонерів (протокол № 69 позачергових Загальних зборів акціонерів від 20.09.2017 р.) прийнято рішення про припинення емітента шляхом перетворення. Рішення прийнято з метою спрощення системи управління, мінімізації витрат акціонерного товариства, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як акціонерне товариство. Результати голосування: «за» - 112500 голосів 112500 шт. голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих та присутніх на Загальних зборах акціонерів); "проти" - 0 голосів; "утримались" - 0 голосів.

Спосіб припинення акціонерного товариства - перетворення Приватного акціонерного товариства «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції». При перетворенні ПрАТ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції» всі його майнові права, грошові кошти, активи та зобов'язання, інші права та обов'язки переходять до його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції», розмір статутного капіталу якого становитиме 56250,00 (Пятьдесят шість тисяч двісті пятьдесят гривень 00 копійок) грн.

Акції ПрАТ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції», що перетворюється, конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції» та розподіляються серед його учасників (що були акціонерами ПрАТ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції»); коефіцієнт конвертації розраховується наступним чином: 1125 (одна тисяча сто двадцять пять) акцій ПрАТ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції» (номінальна вартість 562,5 грн.) конвертується в 1% Статутного (складеного) капіталу ТОВ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції» ( 562,5грн.); розподіл часток у Статутному капіталі ТОВ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції» відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у Статутному капіталі ПрАТ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції»; всім акціонерам ПрАТ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції» належні їм акції обмінюються (конвертуються) на частки у Статутному капіталі ТОВ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції» у строк до дати проведення установчих зборів ТОВ «Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції».

Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова комісії з припинення

Жердєва С.В.

Звіт за 2016 рік

30 квітня 2017 р.

image Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗIНФЕКЦIЇ" за 2016 рік

Повідомлення про зміну посадових осіб ПрАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ"

19 січня 2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб) емітента / (для опублікування в офіційному друкованому виданні) / І. Загальні відомості / 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ" (далі за текстом "Емітент") / 2. Код за ЄДРПОУ: 25636704 / 3. Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Нагірна, буд.6/31, літ.А / 4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 461-93-73 / 5. Електронна поштова адреса: ипус@азрес1дгоир.сош.иа / 6. Адреса веб-сайту (сторінки) в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: ммлипус.сот.иа / 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення / 16 січня 2017 року Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "УНВЦ ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ" (протокол №67), прийнято рішення: ‘припинити повноваження Генерального директора Сапельнікової Ольги Олегівни (паспорт СН 246852, вид.: 06.09.1996, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві), у зв'язку із угодою сторін, а саме рішенням про припинення трудового контракту. У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. О.О. Сапельнікова займала посаду Керівника - 3 роки, відповідно до контракту. Стаж керівної роботи (років): 15. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 80; -обрати Жердєву Світлану Володимирівну (паспорт СН 710772, вид.: 12.02.1998, Ленінградським РУ ГУ МВС України в м.Києві) на посаду Генерального директора терміном на 3 (три) роки, у зв’язку з вакантною посадою. Протягом останніх п'яти років новообраний Генеральний директор працювала на посаді Головного бухгалтера ПрАТ "УНВЦ ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ". У новообраної посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи (років):15. Акціями Емітента не володіє. III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.Генеральний директор С.В. Жердєва / підпис / М.П., 17.01.2017.

Вчені: Дитячі іграшки підвищують ризик інфекційних захворювань

25 червня 2016 р.
image

Щоб визначити, наскільки небезпечними можуть бути на перший погляд нешкідливі предмети дитячого вжитку, дослідники перевірили, як довго різні віруси можуть знаходитися на поверхні звичайної пластмасової іграшки, передає depo.ua з посиланням на Daily Mail.

Після низки лабораторних тестів з'ясувалося, що при 60% вологості повітря в приміщенні вірус грипу живе на забрудненій іграшці протягом 24 годин, при 40% вологості – протягом 10 годин. Цього часу цілком достатньо, щоб відбулося зараження дитини.

Один з авторів дослідження доктор Річард Берден II зазначає, що більшість людей рідко замислюються про те, що каналом поширення інфекції може бути неживий предмет, а не людина, що хворіє.

"Діти перебувають у групі підвищеного ризику зараження інфекційними хворобами, оскільки тягнуть свої руки і сторонні предмети до рота. При цьому їх імунна система ще недостатньо розвинена", – говорить експерт.

Дослідники акцентують увагу також на тому, що в дошкільних установах, лікарських кабінетах в дитячих поліклініках, дитячих ігрових зонах та інших місцях, де діти користуються спільними іграшками, повинна проводитися регулярна дезінфекція.

Про розкриття річної інформації ПрАТ «УНВЦ ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ»

23 червня 2016 р.

Доводимо до Вашого відома, що ПрАТ “УНВЦ ПРОБЛЕМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ”, код ЄДРПОУ: 25636704(далі Товариство), розкрило несвоєчасно регулярну річну інформацію.

Повідомляємо, що Товариство здійснило розкриття річної інформації у повному обсязі: у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР - 22.06.2016; на сайті в мережі Інтернет - 22.06.2016; в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - 22.06.2016.

Звіт за 2015 рік

22 червня 2016 р.

image Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ДЕЗIНФЕКЦIЇ" за 2015 рік

Немиті фрукти та сира вода - основні чинники зараження кишковими інфекціями

15 червня 2016 р.
image

Основним механізмом передачі кишкових інфекцій - контактно-побутовий, фактором передачі – харчовий (овочі та фрукти, миті некип’яченою водою, та вживання сирої води, очищеної в домашніх умовах через побутові фільтри).

За даними Держсанепідслужби України, станом на 08.00 год. 24.06.2016р. за медичною допомогою звернулось всього 635 осіб (в т.ч. 370 дітей), постраждалих внаслідок спалаху захворювання на гострі кишкові інфекції в м. Ізмаїл, селах Броска та Матроска Ізмаїльського району Одеської області.

Основним механізмом передачі залишається контактно-побутовий, фактором передачі – харчовий (овочі та фрукти, миті некип’яченою водою, та вживання сирої води, очищеної в домашніх умовах через побутові фільтри).

За минулу добу відібрано додатково 19 проб питної води для бакдосліджень, 19 проб питної води на санітарно-хімічні дослідження. Триває дезінфекція та промивка водопровідних мереж і артсвердловин, резервуарів системи водопостачання міста. Оперативною групою, із залученням фахівців державного проектно-конструкторського вишукувального інституту «Укрюжгипроводхоз» та ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», спільно з представниками комунальних служб міста проведені розрахунки потреби в діоксиді хлору, розроблена процедура застосування препарату в системі водопостачання міста, вирішується питання щодо його постачання в м. Ізмаїл.

Триває вірусологічний та бактеріологічний моніторинг води питної відповідно до розробленого графіку. Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

КОНТАКТИГоловний офіс:

Київ, вул. Нагірна, 6/31

044 461 93 73

044 461 93 75

044 461 93 76

044 461 93 77

044 461 93 78

044 461 93 79

info@unvc.com.ua Офіс менеджер

sale@unvc.com.ua Відділ продажів

money@unvc.com.ua Фінансові питання